Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).

Regulamin zakupów

Obowiązuje od 08.12.2021r.

Sklep internetowy gryfnyfajans.pl, działający pod domeną gryfnyfajans.pl, prowadzony jest przez Centrum Klinkieru z siedzibą w Katowicach przy Al. Rozdzieńskiego 212A (KRS: 0000546445, NIP: 9542753634, REGON: 360934979)

 

1. Przyjmowanie i realizacja zamówień

1.Sklep internetowy gryfnyfajans.pl, zwany dalej Sklepem, prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronach w domenie gryfnyfajans.pl

2.Wszystkie produkty wyprodukowane zostały zgodnie z obowiązującymi dla danego produktu normami, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski

3. Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez strony w domenie gryfnyfajans.pl. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej, że zamówienie dotarło do Sklepu. Ta informacja nie jest potwierdzeniem przyjęcia oferty Klienta. Jest ona jedynie informacją, że Sklep zamówienie otrzymał

4. Następnie Sklep weryfikuje, czy zamówienie może zostać przyjęte do realizacji. W razie braku możliwości zrealizowania zamówienia Sklep wysyła na adres e-mail Klienta informację o odmowie przyjęcia zamówienia do realizacji.

5. Jeżeli Sklep przyjmuje zamówienie Klienta, przesyła mu informację drogą elektroniczną o zatwierdzeniu zamówienia do realizacji. Z chwilą otrzymania takiego oświadczenia przez Klienta pomiędzy stronami zostaje zawarta Umowa sprzedaży na odległość.

6. W związku z tym, że do sprzedaży promocyjnych oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba produktów realizacja zamówień następuje w kolejności wpływania aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży

7. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon lub na życzenie Klienta faktura VAT

8. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia dokumentu sprzedaży (paragon lub faktura).

9. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczania swoich danych osobowych w bazie klinkieronline.pl oraz ich przetwarzanie dla celów realizacji umowy. Wyrażenie zgodny na przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji zamówienia przez Sklep. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

10. Dane osobowe chronione są zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

2. Ceny towarów

1. Wszystkie ceny podawane są w Złotych Polskich oraz zawierają podatek VAT

2. Cena jest wiążąca w chwili składania zamówienia

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów umieszczonych w domenie gryfnyfajans.pl , wprowadzania oraz odwoływanie ofert promocyjnych

4. Koszty dostawy będą umieszczane jako osobna pozycja na fakturze . Koszty dostawy ustalane są indywidualnie i wysyłane pocztą elektroniczną do zatwierdzenia przez Klienta.

5. Cennik prezentowany na stronach Sklepu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa

 

3. Czas realizacji zamówienia

1. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędem lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

2. Przy niektórych produktach zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia rodzaju dostawy do przesyłki kurierskiej.

3. Złożone zamówienia są realizowane w ciągu 4 dni roboczych.

 

4. Formy płatności:

Klient może wybrać jedną z obowiązujących w Sklepie

1. Przelewem – po zarezerwowaniu zamówionego towaru w naszym magazynie, wysyłana jest wiadomość pocztą elektroniczną z numerem rachunku bankowego . Jak tylko pieniądze wpłyną na konto Sklepu, towar jest przygotowywany i wysyłany.

2. Karta płatnicza w siedzibie firmy w Katowicach

3. Gotówka w siedzibie firmy w Katowicach.

 

5. Reklamacje

1. Podstawą do rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu towaru (faktura lub paragon), który Klient otrzyma wraz z towarem lub listownie , w ciągu kilku dni od momentu realizacji zamówienia.

2. Podstawy reklamacyjnej nie stanowią różnice w wyglądzie towarów ( kolorystyka, faktura lica itp.) dostarczonych z oglądanymi na stronie WWW Sklepu

3. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 lat od daty zakupu, powiadamiając Sklep o wadzie w ciągu 2 miesięcy od jej stwierdzenia.

4. Wszystkie reklamacje rozpatrywane są w odniesieniu do parametrów ustalonych w obowiązujących dla danego towaru normach ( europejskich, polskich lub zakładowych ). Normy dostępne są na stronach internetowych producentów, opakowaniach zbiorczych, pudełkach .

5. Reklamacje wynikające z nieprawidłowego zastosowania, nieprzestrzegania technologii wykonawczych oraz niewłaściwego rozładunku i transportu na miejscu u Klienta nie będą rozpatrywane.

6. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

 

6. Prawo odstąpienia od umowy

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę, wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w ciągu 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo do jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Może to nastąpić tylko wtedy gdy towar nie był używany ani nie został w żadnej sposób zniszczony. Zwracany towar musi być kompletny i oryginalnie zapakowany.

2. W razie odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.

3. Zwracany towar należy odsyłać na koszt Klienta wraz otrzymanym dokumentem zakupu.

4. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru. Pieniądze zostaną zwrócone w ciągu 5 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez Klienta.

5. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem. Koszty odesłania towaru, nie podlega zwrotowi.

 

7. Postanowienia końcowe

1. Umowa zawierana jest między Klientem a gryfnyfajans.pl  - Centrum Klinkieru w Katowicach. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje poprzez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dowodu zakupu.

2. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Klientem jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz przepisy ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

4. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki lub poprzez odbiór dokumentu sprzedaży w siedzibie sprzedającego..

5. Regulamin określa zasady zakupów w sklepie Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

6. Niniejszy regulamin obowiązuje od 08.12.2021 r.

7. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszystkie zmiany regulaminu obowiązują od daty opublikowania na stronach gryfnyfajans.pl

Załącznik

W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki możesz odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Jeśli to zrobisz, dokonamy zwrotu za wszystkie otrzymane od Ciebie płatności.

Aby zrezygnować z zakupu, poinformuj nas o swojej decyzji, wypełniając Formularz zwrotu towaru. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt. Możesz skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajdziesz poniżej.

Przesyłkę nadaj na adres:

Centrum Klinkieru Sp. z o.o.

Al. Rozdzieńskiego 212A

40-107 Katowice

UWAGA!

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli wykonaliśmy w pełni usługę za Twoją wyraźną zgodą;

2. w której cena Towaru zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi nie sprawujemy kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według Twojej specyfikacji lub służąca zaspokojeniu Twoich zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Centrum Klinkieru Sp. z o.o.

Al. Rozdzieńskiego 212A

40-107 Katowice

sklep@klinkieronline.plJa ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ........................................................................................, numer oferty............................................................................................

Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ...........................................................................................

Imię i nazwisko......................................................................

Adres....................................................................................

Data.............................................

........................................